Fred, frihandel og demokrati

Jeg vil arbejde for fred, frihandel og demokrati, så unødige grænser og barrierer mellem landene fjernes. Her kan for eksempel nævnes det europæiske el-net, hvor landene beskytter deres egen el-produktion.

El er fremtidens energikilde, og det skal være grøn strøm, som skal flyde frit mellem landene.
Dén frie samhandel er en vigtig forudsætning for freden i Europa, og freden og fremgangen skaber grundlaget for en demokratisk udvikling, blandt andet i Østeuropa. Et stærkt økonomisk og bæredygtigt Europa er Danmarks forsikring for fortsat velstand og – også mod en stadigt voksende magt som Kina, som nok kommer med investeringer, men ikke med frihed og demokrati.